Bjerkestafetten

Bjerkestafetten arrangeres på samme dag som Bjerkeløpet.

Stafetten går i samme trase som Bjerkeløpet og har 11 etapper av varierende og ulik karakter. Stafetten er spennende og utfordrende med flotte partier og du får se deler av Groruddalen som du ikke trodde fantes. Flere steder i løypa er du midt i skogen, men samtidig midt i Groruddalen.

Detaljert informasjon om de 11 etappene: Etappebeskrivelser

Løpstrase

kart-hele

høyde-hele

Klasseinndeling

  • Menn
  • Kvinner
  • Mix (minst 3 kvinner)
  • Åpen klasse

For klassene menn, kvinner og mix må alle deltagere minst være inne i det året de fyller 18.

Premiering

  • Vinnerlaget i hver klasse premieres.
  • Alle deltagere på lag som fullfører stafetten får deltagerbevis.

Sikkerhet og beredskap

Det er utarbeidet en egen Beredskapsplan for Bjerkeløpet og Bjerkestafetten. Denne gir retningslinjer og fastsetter oppgaver og ansvarsforhold til medlemmene av beredskapskomiteen.

Førstehjelp

Det vil være eget førstehjelpsteam lokalisert i start- og målområdet som vil være utstyrt med utrykningskjøretøy.

Alle kritiske punkter i løypene vil ha vakter utstyrt med samband som har direkte kontakt med teamet for rask utrykning eller behandling av skade.

De mest utsatte stedene vil i tillegg være utstyrt med enkelt utstyr som isposer, sportstape, plaster etc. for hurtig behandling av skader.

Sperringer

Alle områder der deltagere er i nærheten av vei vil bli sperret med gjerde eller sperrebånd. Det vil også være godt skiltet for bilister at det foregår mosjonsløp i området for å unngå unødvendig kjøring.

Veikryssinger

Løypa krysser flere viktige tilførselveier i området. Det er gjort avtaler med alle relevante myndigheter og instanser for å trygge deltagerne i løpet. På de mest kritiske stedene vil det være politi til stede. Alle kryssinger vil ha vakter utstedt med gule vester for å sikre deltagere.

Anbefalt skotøy

Etappene i stafetten foregår på veldig variert underlag. Det er rene asfalt etapper og etapper der man har flere ulike underlag.

Til etappene som inneholder gress og sti anbefales det å bruke sko med godt grep, og det gjelder spesielt hvis det er vått og fuktig i løypa. Følg derfor med på værmeldingen og ta hensyn til hvordan været er på løpsdagen og hvordan det har vært dagene før stafetten/løpet.

Bilder fra løypa