Løpsprogram

bl212:30 – start for 4 km
13:00 – start for 11 km
13:15 – start barneløp
14:00 – start for stafetten
14:15 – start barneløp
Vi samler barneløpet i 2 starter. Da blir de mer synlig og vi kan alle heie dem frem