Påmelding

Påmelding til Bjerkeløpet og Bjerkestafetten 2017 hos EQ Timing kan du finne her eller øverst til høyre. Påmeldingen er åpen helt frem til løpsdagen.

Priser 11 km

  • 300,- for klassene 12 – 13, 14 – 15, 16 – 17, 65 – 70 og 70+
  • 350,- for klassene 18 – 19, 20 – 22, 23 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59 og 60 – 64

Priser 4 km

  • 250,- for klassene 8 – 9, 10 – 11, 12 – 13, 14 – 15, 16 – 17, 65 – 70 og 70+ (220,- ved påmelding før 1. mars)
  • 300,- for klassene 18 – 19, 20 – 22, 23 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59 og 60 – 64 (260,- ved påmelding før 1. mars)
  • 200,- for mosjonsklassen (160,- ved påmelding før 1. mars)

Pris Bjerkestafetten

  • 1.500,- for alle klasser

Engangslisens

Ved deltagelse tilkommer det pålagt lisens for å dekke forsikring hvis noe skjer under løpet. Denne innbetales samtidig ved påmelding. Mer informasjon om lisens finnes på friidrettsforbundets side om engangslisens.