4 km

Start- og målområdet er ved Årvoll kunstgressbane ved siden av Årvoll skole.

Man starter ved Årvoll skole og løper ned på gangstien langs Trondheimsveien og svinger til venstre. Denne følger man så i retning Linderud og krysser under når man kan se Linderud Gård på høyre side. Så tar man til venstre og følger Trondheimsveien i ca 100m før man tar til høyre ned langs Linderud Gård. Her løper man nedover på sti og ned til Statsråd Mathiesensvei. Så bortover på fortauet og krysser så inn i Martin Borrebekkensvei og inn i Bjerkedalen Park. Oppover fra Bjerkedalen Park følger man Hovinbekken på sti opp til Trondheimsveien der man krysser under og tar til høyre på gangstien. Etter 100m så tar man opp Bekkedalen og løper oppover til man er på toppen rett ved Rødbergveien, og så er det skarpt venstre mot Årvollia der man løper nedover langs kanten der alle i start/målområdet kan se på før man kommer ut på det flate partiet og krysser mållinjen.

Løypa foregår på asfalt, grus, gress og sti.

Løypeprofil

Løypetrase 4 km

Løypetrase 4 km

Høydeprofil 4 km

Høydeprofil 4 km

Klasseinndeling

Kort løype er i praksis for alle, men med en nedre alderbegrensing på 8 år. Barn under dette skal ha følge med en voksen.

 • Menn/Kvinner 8-9
 • Menn/Kvinner 10-11
 • Menn/Kvinner 12 – 13
 • Menn/Kvinner 14 – 15
 • Menn/Kvinner 16 – 17
 • Menn/Kvinner 18 – 19
 • Menn/Kvinner 20 – 22
 • Menn/Kvinner 23 – 34
 • Menn/Kvinner 35 – 39
 • Menn/Kvinner 40 – 44
 • Menn/Kvinner 45 – 49
 • Menn/Kvinner 50 – 54
 • Menn/Kvinner 55 – 59
 • Menn/Kvinner 60 – 64
 • Menn/Kvinner 65 – 70
 • Menn/Kvinner 70 +

Premiering

Det vil bli premier for raskeste deltager i hver klasse samt de tre totalt raskeste for kvinner og menn. Det kommer også til å bli trukket ut en heldig vinner på startnummeret. Alle deltakerne vil få medalje.

Sikkerhet og beredskap

Det er utarbeidet en egen Beredskapsplan for Bjerkeløpet og Bjerkestafetten. Denne gir retningslinjer og fastsetter oppgaver og ansvarsforhold til medlemmene av beredskapskomiteen.

Førstehjelp

Det vil være eget førstehjelpsteam lokalisert i start- og målområdet som vil være utstyrt med utrykningskjøretøy.

Alle kritiske punkter i løypene vil ha vakter utstyrt med samband som har direkte kontakt med teamet for rask utrykning eller behandling av skade.

De mest utsatte stedene vil i tillegg være utstyrt med enkelt utstyr som isposer, sportstape, plaster etc. for hurtig behandling av skader.

Sperringer

Alle områder der deltagere er i nærheten av vei vil bli sperret med gjerde eller sperrebånd. Det vil også være godt skiltet for bilister at det foregår mosjonsløp i området for å unngå unødvendig kjøring.

Veikryssinger

Løypa krysser flere viktige tilførselveier i området. Det er gjort avtaler med alle relevante myndigheter og instanser for å trygge deltagerne i løpet. På de mest kritiske stedene vil det være politi til stede. Alle kryssinger vil ha vakter utstedt med gule vester for å sikre deltagere.

Anbefalt skotøy

Løpet foregår på veldig variert underlag, med asfalt, grus, gress og sti. Til strekningene som inneholder gress og sti anbefales det å bruke sko med godt grep, og det gjelder spesielt hvis det er vått og fuktig i løypa. Følg derfor med på værmeldingen og ta hensyn til hvordan været er på løpsdagen og hvordan det har vært dagene før løpet.