11 km

Start- og målområdet er ved Årvoll kunstgressbane ved siden av Årvoll skole.

Løypa går opp Årvollia og flater ut over Sletta før den stiger bratt opp til Isdammen. Fra Isdammen løper man på sti over til Tonsenhagen før man kommer på grusvei og løper forbi Salamanderdammen og rundt Hestehagen og ned til Rødtvet. Her kommer man over på asfalt og løper bort til Rødtvet T-bane stasjon og krysser under Trondheimsveien (Rv. 4). Så svinger man inn i Bredtvetdalen og løper nedover på gress og grus i flotte omgivelser før man ender opp ved Veitvetveien der man krysser over og inn foran Veitvethallen.

Herfra følger løypa den man kaller den ”Grønne Linje” under høyspentlinjen på turstien på asfalt og forbi Linderud Idrettspark. Deretter følger man turstien videre og krysser under til nordsiden av Statsråd Mathiesensvei og løper på fortauet langs veien og krysser så inn i Martin Borrebekkensvei og inn i Bjerkedalen Park. Oppover fra Bjerkedalen Park følger man Hovinbekken på sti opp til Trondheimsveien der man krysser under og tar til høyre på gangstien. Etter 100m så tar man opp Bekkedalen og løper oppover til man er på toppen rett ved Rødbergveien, og så er det skarpt venstre mot Årvollia der man løper nedover langs kanten der alle i start/målområdet kan se på før man kommer ut på det flate partiet og krysser mållinjen.

Løypa foregår på asfalt, grus, gress og sti.

Løypeprofil

Løypetrase 10 km

Løypetrase 10 km

Høydeprofil 10 km

Høydeprofil 10 km

Klasseinndeling

Det vil være begrensninger på alder for den lengste løypa på 12 år. Dette er for å unngå skader og for å være trygge på at alle deltagere kommer trygt gjennom løypa med gode minner.

 • Menn/Kvinner 12 – 13
 • Menn/Kvinner 14 – 15
 • Menn/Kvinner 16 – 17
 • Menn/Kvinner 18 – 19
 • Menn/Kvinner 20 – 22
 • Menn/Kvinner 23 – 34
 • Menn/Kvinner 35 – 39
 • Menn/Kvinner 40 – 44
 • Menn/Kvinner 45 – 49
 • Menn/Kvinner 50 – 54
 • Menn/Kvinner 55 – 59
 • Menn/Kvinner 60 – 64
 • Menn/Kvinner 65 – 70
 • Menn/Kvinner 70 +

Premiering

Det vil bli premier for raskeste deltager i hver klasse samt de tre totalt raskeste for kvinner og menn. Det kommer også til å bli trukket ut en heldig vinner på startnummeret. Alle deltakerne vil få medalje.

Sikkerhet og beredskap

Det er utarbeidet en egen Beredskapsplan for Bjerkeløpet og Bjerkestafetten. Denne gir retningslinjer og fastsetter oppgaver og ansvarsforhold til medlemmene av beredskapskomiteen.

Førstehjelp

Det vil være eget førstehjelpsteam lokalisert i start- og målområdet som vil være utstyrt med utrykningskjøretøy.

Alle kritiske punkter i løypene vil ha vakter utstyrt med samband som har direkte kontakt med teamet for rask utrykning eller behandling av skade.

De mest utsatte stedene vil i tillegg være utstyrt med enkelt utstyr som isposer, sportstape, plaster etc. for hurtig behandling av skader.

Sperringer

Alle områder der deltagere er i nærheten av vei vil bli sperret med gjerde eller sperrebånd. Det vil også være godt skiltet for bilister at det foregår mosjonsløp i området for å unngå unødvendig kjøring.

Veikryssinger

Løypa krysser flere viktige tilførselveier i området. Det er gjort avtaler med alle relevante myndigheter og instanser for å trygge deltagerne i løpet. På de mest kritiske stedene vil det være politi til stede. Alle kryssinger vil ha vakter utstedt med gule vester for å sikre deltagere.

Anbefalt skotøy

Løpet foregår på veldig variert underlag, med asfalt, grus, gress og sti. Til strekningene som inneholder gress og sti anbefales det å bruke sko med godt grep, og det gjelder spesielt hvis det er vått og fuktig i løypa. Følg derfor med på værmeldingen og ta hensyn til hvordan været er på løpsdagen og hvordan det har vært dagene før løpet.

Bilder fra løypa